Πολιτικη Ποιοτητας

Πολιτική της ALFA CONCRETE LTD είναι να εξασφαλίζει ότι το έτοιμο σκυρόδεμα που διατίθεται στην αγορά ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών της και τίς απαιτήσεις του Κυπριακού Πρότυπου CYS 111 : 1990 για έτοιμο σκυρόδεμα.

Επιπρόσθετα η Εταιρεία στοχεύει, παράλληλα με τη διασφάλιση ποιότητας, στην διατήρηση και αύξηση του μεριδίου της αγοράς της στο έτοιμο σκυρόδεμα καθώς επίσης και στην μεγιστοποίηση της επικέρδιας εξασκώντας συνεχή έλεγχο στα λειτουργικά Κόστα.

Η διεύθυνση της Εταιρείας δεσμεύεται στη διασφάλιση της ποιότητας της Εταιρείας δια μέσου της εφαρμογής συστήματος ποιότητας με βάση τις απαιτήσεις του Διεθνούς Πρότυπου EN ISO 9001 : 2008.

Με την εφαρμογή διαδικασιών λειτουργίας στο σχεδιασμό, παραγωγή, μεταφορά και διάθεση του έτοιμου σκυροδέματος, με τη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού και με βάση την τεχνολογική αναβάθμιση στους τομείς παραγωγής και έλεγχου ποιότητας η εταιρεία είναι βέβαιη ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς.

Παράλληλα η εταιρεία μας δίνει μεγάλη προσοχή στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και λαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την προστασία του.

Η ατομική υγειά και ασφάλεια του προσωπικού μας είναι θέμα μεγάλης σημασίας για την εταιρεία μας.