Διεύθυνση Εταιρίας

Alfa Concrete διευθύνεται από τριμελή διευθυντική ομάδα (Ιωάννης Φωτίου, Χαράλαμπος Αντωνίου και Ανδρέας Αντωνίου) η οποία είναι πάντα πρόθυμη να σας προμηθεύσει αυτό που ζητάτε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Η δομή της εταιρείας αποτελείται από εξειδικευμένα και πλήρως επανδρωμένα τμήματα όπως Παραγγελιοληψίας, Πωλήσεων, Εξυπηρέτησης Πελατών, Σχεδιασμού Σκυροδέματος, Ποιοτικού Ελέγχου, Οικονομικής Διαχείρισης, Αγορών και Διεύθυνσης Εργασιών.

Η λειτουργία της εταιρείας ολοκληρώνεται με ένα πλήρες και συνεχώς αναβαθμιζόμενο σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο EN  ISO 9001:2008 με αριθμό πιστοποιητικού 04 100 050589.

management2 management3

Τεραστία έμφαση δίνεται στην αναγνώριση και ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. Ως αποτέλεσμα όλοι οι πελάτες μας συζητούν με τους διευθυντές και καταλήγουν πάντα σε ικανοποιητικές αποφάσεις επιβεβαιώνοντας έτσι την ορθή οργάνωση και λειτουργία της Alfa Concrete.

Με τις άριστες ικανότητες των διευθυντικών στελεχών και τη μεγάλη τους πείρα στη διοίκηση και οργάνωση των εργασιών της εταιρείας, η Alfa Concrete κατάφερε να είναι η νέα δύναμη στην αγορά του σκυροδέματος με εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης και μεγάλες επιτυχίες.

Απόδειξη είναι η συνεχής στήριξη των πελατών της και η συνεχή αύξηση του μεριδίου αγοράς.