Σκυρόδεμα

services1Η Alfa Concrete Ltd έχει τη δυνατότητα σχεδιασμού και παραγωγής όλων των τύπων και κατηγοριών σκυροδέματος αναλόγως των τεχνικών αναγκών και των απαιτήσεων του πελάτη. Ο κύκλος δραστηριοτήτων αρχίζει με τον σχεδιασμό και εργαστηριακό έλεγχο του προϊόντος για επιβεβαίωση της συμμόρφωσης του με τις σχετικές προδιαγραφές. Η παραγωγή του σκυροδέματος γίνεται σε ένα από τα σύγχρονα εργοστάσια της εταιρείας ακολουθώντας πάντοτε τις απαιτήσεις του κυπριακού πρότυπο CYS 111:1990. Εν συνέχεια το σκυρόδεμα μεταφέρεται και παραδίδεται στις  εγκαταστάσεις του πελάτη με την χρήση μπετονιέρων και αντλιών. Το σκυρόδεμα σαν ένα ειδικό και ευαίσθητο προϊόν διέπεται από ένα συνεχή και αυστηρό ποιοτικό έλεγχος ο οποίος καλύπτει τόσο τις πρώτες ύλες όσο και το τελικό προϊόν