Στολος Οχηματων

Ο εξοπλισμός της Alfa Concrete τελευταίας τεχνολογίας. Διαθέτει περισσότερες από 50 καινούργιες μπετονιέρες και 15 αντλίες σκυροδέματος, διάφορων μεγεθών ούτως ώστε η παράδοση έτοιμου σκυροδέματος να γίνεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Μεγάλη έμφαση δίδεται στην προληπτική συντήρηση και έλεγχο των οχημάτων και μηχανημάτων της εταιρείας με απώτερο σκοπό να διατηρούνται σε άριστη λειτουργική κατάσταση. Από την ίδρυση της στην εταιρεία λειτουργεί πλήρως επανδρωμένο και εξοπλισμένο τεχνικό τμήμα.

Μετά την 1η Ιανουαρίου 2000, το Συγκρότημα έχει επεκτείνει τις δραστηριότητες του ως ακολούθως: Η μεταφορά σκύρων και τσιμέντου να γίνεται από την εταιρεία. Η εταιρεία έχει ήδη αυξήσει τον στόλο της σε 10 αυτοκίνητα μεταφοράς πρώτων υλών και από τις αρχές του 2000 σχεδόν όλες οι μεταφορές πρώτων υλών γίνονται από τον στόλο της εταιρείας.

equip1 equip2 equip3