Σχεδιασμος και ελεγχος

Το σκυρόδεμα είναι ένα ευαίσθητο και ειδικό προϊόν το οποίο εμείς στην Alfa Concrete σχεδιάζουμε και ελέγχουμε συνεχώς, εφαρμόζοντας τις αυστηρές πρόνοιες του συστήματος διασφάλισης ποιότητας (ISO 9001) και τις προδιαγραφές των ακόλουθων Κυπριακών Προϊόντων:

  • Τα αδρανή υλικά του σκυροδέματος ελέγχονται σύμφωνα με το CYS EN 12620:2002+A1:2008
  • Το τσιμέντο ελέγχεται σύμφωνα με το CYS 16:1980
  • Τα πρόσμικτα ελέγχονται σύμφωνα με το CYS 178:1988
  • Η παραγωγή, η μεταφορά και η παράδοση του σκυροδέματος ελέγχεται σύμφωνα με το CYS 111:1990

Οι πιο πάνω έλεγχοι γίνονται από την εποπτεία Πολιτικού Μηχανικού και εκτελούνται από άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο στο άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο που διαθέτει η Alfa Concrete.Με την αγορά υλικών σύμφωνα με τα Κυπριακά πρότυπα και το συνεχή και αυστηρό έλεγχο τους, η Alfa Concrete Ltd. Σας εξασφαλίζει σκυρόδεμα άριστης ποιότητας.

design1 design2 design3