Εργοστάσια

Σήμερα η Alfa Concrete Ltd. λειτουργεί τρία (3) εργοστάσια παραγωγής σκυροδέματος με άδειες λειτουργίας από το Υπ. Συγκ. & ‘Έργων Τμήμα Δημ. ‘Έργων για Παραγωγή και Εμπορίου Έτοιμου Σκυροδέματος (δύο (2) στην επαρχία Λεμεσού και ένα στην επαρχία Λάρνακας). Τα εργοστάσια αυτά διαθέτουν σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και η παραγωγή τους γίνεται και με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Υπάρχει δυνατότητα παραγωγής μεγάλου ημερήσιου όγκου ο οποίος μπορεί να καλύψει οποιεσδήποτε ανάγκες της αγοράς.

Η χείριστες των εργοστασίων είναι άρτια καταρτισμένοι και διαθέτουν πολύχρονη πείρα στον τομέα της παραγωγής σκυροδέματος.

factories1 factories2 factories3