Περιβαλλοντική Προστασια

environmentΌσο και αν μεγαλώνει η εταιρία μας ποτέ δεν αμφισβητούμε τα όσα η φύση μας πρόσφερε και εξακολουθεί να μας προσφέρει. γι’ αυτό και εμείς με την σειρά μας σεβόμαστε τη φύση και προσπαθούμε να την προστατεύσουμε όσο μπορούμε.

Πάντοτε λαμβάνουμε όλα τα δυνατά προληπτικά μέτρα και εργατιά τη διαφύλαξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στη μηχανική κατάσταση του στόλου μας, στην εξοικονόμηση και επαναχρησιμοποιήσει νερού, στην ορθή διαχείριση απορριμμάτων και ορυκτελαίων, στην ανακύκλωση υλικών και την μείωση εκπομπών σκόνης.

Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού η εταιρεία εφαρμόζει το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ISO 14000.