Λατομεια

eskal

eskal

ΕΣΚΑΛ ΛΤΔ.

Εξαγορά της εταιρείας ΕΣΚΑΛ ΛΤΔ η οποία κατέχει το υφιστάμενο λατομείο στην περιοχή Αγ. Μάμα. Τα πρ

οϊόντα που διαθέτει είναι : Αδρανή

  • για Σκυρόδεμα CYS EN 12620:2002+A1:2008
  • για ασφαλτικά CYS EN 13043:2002+A1:2008
  • για κονιάματα CYS EN 13139:2002+A1:2008

Η λατομική δραστηριότητα της εταιρείας για παραγωγή σκύρων και άμμου άρχισε το 1972 σε άλλο χώρο και μεταφέρθηκε το 1985 στον υφιστάμενο χώρο στην περιοχή Αγ. Μάμα, μέσα σε λατομική ζώνη, όπου ασκεί έκτοτε την λατομική της δραστηριότητα.

Η εταιρεία έχει υφιστάμενες άδειες λατόμευσης και οικοδομική άδεια για τις προτεινόμενες εγκαταστάσεις σκύρων και προνόμιο λατόμευσης κατηγορίας Α. Γεωλογικά η περιοχή χαρακτηρίζεται από την παρουσία των πετρωμάτων του οφιολιθικού συμπλέγματος Τροόδου ενώ στην περιοχή που καλύπτεται από το προνόμιο, εμφανίζονται τα φλεβικά πετρώματα διαβασικού και ανδεστικού κυρίως τύπου, που είναι από τα καλύτερα πετρώματα για σκοπούς λατομευσης και παραγωγής σκύρων και άμμου.

Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με σύγχρονα μηχανήματα και μπορεί να προσφέρει υλικά ψηλών προδιαγραφών και σύμφωνα με τα Κυπριακά πρότυπα με δυνατότητα παραγωγής χιλίων πεντακοσίων (1500) κυβικών ημερησίως εκ των οποίων 75% σε σκύρα και 25% σε άμμο περίπου.

Η στρατηγική θέση τής μονάδας και η άριστη ποιότητα των υλικών παραγωγής δίνουν την δυνατότητα πωλήσεων σε όλους τους τομείς οικοδομικών και αναπτυξιακών έργων και αναμένεται να εκπονηθούν στην περιοχή τα προσεχή χρόνια.

eskal

domokos

ΔΟΜΟΚΟΣ ΛΤΔ.

Εξαγορά της εταιρείας ΔΟΜΟΚΟΣ ΛΤΔ η οποία κατέχει λατομείο στα Κελλιά, περιοχή Λάρνακας.

H Δομόκος Λτδ. ιδρύθηκε το 1975 και ασχολείτο κυρίως με την εξόρυξη πέτρας για τοιχοποιία στις οικοδομές. Το 1995 η εταιρεία επένδυσε σε νέα και σύγχρονα μηχανήματα επεξεργασίας ασβεστόλιθου ψαμμίτη για την παραγωγή ψιλόκοκκου άμμου για σκυρόδεμα σύμφωνα με CYS EN 12620:2002+A1:2008