Ενωσεις

iso-logoInternational Organization for Standardization

Το ISO ασχολείται με τη διασφάλιση ποιότητας. Δηλαδή ένας οργανισμός εφαρμόζει συνεχώς κάποιες διαδικασίες οι οποίες αποσκοπούν στο να προσφέρουν ένα προϊόν ή υπηρεσία με ομοιογένεια και το οποίο εξυπηρετεί τις απαιτήσεις του πελάτη  Επίσης ασχολείται με τη διαχείριση του περιβάλλοντος. Δηλαδή ένας οργανισμός εκτελεί κάποιες ενέργειες οι οποίες σκοπό έχουν να αναγνωρίσουν και να μειώσουν σημαντικά τους περιβαλλοντικούς κινδύνους.

  

idrylogThe Cyprus Institute of Technology

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας Κύπρου ιδρύθηκε από κοινή προσπάθεια του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) και της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), για να ικανοποιηθεί η ανάγκη που εμφανίστηκε για κάποιο φορέα ο οποίος να προωθήσει την τεχνολογική αναβάθμιση του μεταποιητικού τομέα της Κυπριακής οικονομίας. Από τότε ο ρόλος του Ιδρύματος έχει αναβαθμιστεί και σήμερα καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της οικονομίας του νησιού. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας είναι εγγεγραμμένο ίδρυμα με βάση τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων νόμο του 1972.

national_ready_mixNational Ready Mix Concrete Association

Manufactures of equipment, from nuts and bolts to entire concrete plants. Providers of services to the industry, from insurance to consulting to trade press.

aciAmerican Concrete Institute

ACI International members are professionals in the field of concrete design, construction, materials, education, and certification. They are employed by engineering and architectural firms, contractors, materials and equipment suppliers, government, and institutes of higher education. If you are an expert or just interested in concrete and concrete construction, now is the time to join the nearly 18,000 members that make ACI great. Members reside in over 100 countries, and participate in more than 150 technical, education, certification, and administrative committees. Membership provides extensive benefits including discounts on all ACI publications, conventions, and seminars, PLUS members receive the latest information from ACI’s periodicals: Concrete International magazine, ACI Structural Journal, and ACI Materials Journal.

tuv-cyprus

TÜVCYPRUS

Η TÜVCYPRUS είναι θυγατρικός οργανισμός της TÜVHELLAS και μέλος του Διεθνούς Γερμανικού οργανισμού TÜVNORD, ενός οργανισμού που αποτελεί τον έβδομο μεγαλύτερο Οργανισμό Επιθεώρησης και Πιστοποίησης παγκοσμίως.